I started my creative career early, my first exhibition was in Budapest at the age of 16. As a private student, I graduated from high school one year prior and then I applied to the Academy of Fine Arts in Vienna, where I was admitted to the painting class of Adi Rosenblum and Markus Muntean at the age of 17. I graduated in 2008, but in 2006 I started studying architecture (TU Wien). I quit this study four years later. I received my second degree in applied graphics at the University of Applied Arts in Vienna in 2015.

To this day, I consider it important to not only develop myself in the field of painting, but also in design, architecture and digital art. I integrate my skills and experience in these fields into my painting. In addition to the contemporary message, I consider it important to develop my technical knowledge. I create series of works that develope from some kind of conceptual or technical innovation. I am engaged in the dialogue between different art and historical periods. Not only do I expand my range of expressive tools by studying the technical tricks of the great ancestors, but I also try to understand the spirit with which they were created. My aim is to formulate and further develop what the concept of art in the 21st century means, starting from a synthesis of different conceptions of art in the past.

In addition to my studies, I have been constantly working on building my career, participating in numerous solo and group exhibitions in 12 countries and 6 capitals over 16 years of my career. As a private entrepreneur registered in Hungary, I am an active member of the art world. My works are sold by auction houses and galleries in Vienna and Budapest.

 

Bemutatkozás

Alkotói pályámat korán kezdtem, első kiállításomra 16 éves koromban került sor Budapesten. Magántanulóként korábban érettségiztem, majd jelentkeztem a Bécsi Szépművészeti Akadémia festőművész szakára, ahova 17 évesen fel is vettek Adi Rosenblum és Markus Muntean osztályába. Itt 2008-ban diplomáztam, de mellette 2006-ban elkezdtem építészetet is tanulni (TU Wien). Ezt a tanulmányt diploma nélkül hagytam abba négy évvel később. A Bécsi Iparművészeti Egyetem alkalmazott grafika szakán szereztem második diplomámat 2015-ben.

A mai napig fontosnak tartom, hogy ne csak  a festészet területén fejlesszem magam, hanem a design, építészet és digitális művészet is része legyen munkásságomnak. Ezeken a területeken szerzett készségeimet, tapasztalataimat beépítem festészetembe. A kortárs mondanivaló mellett fontosnak tartom a technikai tudás fejlesztését. Hosszabb lélegzetű sorozatokat alkotok, melyek valamilyen gondolati vagy technikai innovációból fakadnak. A különböző művészeti és történelmi korszakok párbeszéde foglalkoztat. Nem csak kifejező eszközeim tárházat gyarapítom a nagy elődök technikai fogásainak tanulmányozásával, hanem igyekszem azt a szellemiséget is megérteni, amivel alkottak. Célom a letűnt korok művészetről alkotott különböző felfogásának szintéziséből kiindulva és azt tovább fejlesztve megfogalmazni, mit jelent a művészet fogalma a 21. században.

A tanulmányok mellett folyamatosan foglalkoztam karrierem építésével, pályám 16 éve alatt rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vettem részt összesen 12 országban, 6 fővárosban. Magyarországon bejegyzett magánvállalkozóként aktív tagja vagyok a művészeti életnek. Alkotásaimat aukciós házak és galériák értékesítik Bécsben és Budapesten.

 

 

Click to see:

> Quotes

> Press Photos

> Exhibition Photos