Under construction!

Complete english translation coming up soon!

"Neither the purely abstract nor the hyper-realistic are her approach. This realism that is interpreted with her unique and individual style dissolves in a realistically but not objectively depicting world. She chooses cut-outs from her immediate environment and transforms them into another colour palette. Commonplace things released from their original context appear in new relations.

Her unique perspective on young people, their coexistence and culture and on the informational age that she expresses in her works of art offers for the viewer new viewpoints at well-known phenomena in order to show their uniqueness in a fresh light by their dissociation from existing contexts." Olivia Harrer, Pro Arts Magazin

 

"She is a figurative painter. I think this can be seen even by the blind. She is a figurative painter in her unique fledgling like, girlish manner which is typical of her. Her characters do not tell stories and do not go into the depths, as we are accustomed to see it at abstractly thinking great masters of the figurative stile but they flatter in the wind following Naomi's playful, girlishly mature and immature spirit."  Antal István Juszuf opening speech

 

"And there she is Naomi Devil, the annoyingly young Hungarian painter, in front of us in complete professional armament. Flexible brush handling, perfect compositions, a distinctive colour palette, accompanied by professional marketing, a saleable name, a logo-like signature, a website with a blog, and several exhibitions." Gábor Rieder, Artportal

 

"Large canvases feature life-size figures and strong, even loud colors. Their message is almost roaring. These breathtaking images are created by a young lady whose fragile filigree stature is inversely proportional to the weight of her art." Astrid Killinger, Marbacher Zeitung

 

"Despite her young age, she is able to view the world from outside, and her vision goes far beyond his contemporaries. In her work, she not only expresses the personal problems and aspects of the individual, but also creates new personality, social perceptions and value systems." Fruzsina Kigyós opening speech

 

"The sarcastic world of her imagination makes you think and laugh. Each scene has an intelligently expressed opinion and the artist's honest, informed and crazy style chains us to her" Dorottya Varga, IBS art management

 

"Her way of painting and subject matter, that evokes the Golden Age, is an iconic and bold move beyond tradition. She deconstructs her heroes, whose divine and human dignity shines through the pictures, but something flick, spit is always in this mysterious world." Abafáy-Deák Csillag, Irodalmi Centrifuga

 

"Naomi Devil breaks through walls, interlacing past and present. She combines them, they are inseparable. The artist humiliates, walks on earth, looks up to heaven, does not save her own soul, becomes the devil if she needs to." Lajos Kölüs, Irodalmi Centrifuga

 

"Noemi boldly blends the visual world of classical paintings with today's pop-cultural elements, pushing boundaries and doing it - as her artist name suggests - in a devilish way." Opening speech by journalist Dénes P. Szabó

 

"At first, the eye cannot capture every detail of the painting, it has to travel through the surface. Because the devil hides in the details, in the best sense." Zoltán Rockenbauer curator Mücsarnok Budapest

 

"Naomi Devil's paintings remind me of the sophisticated world of Vogue. Her unique visual culture, technical know-how and vibrant color palette are as exciting as contemporary fashion photography can bring." Judit Hangyál, Mücsarnok Blog

 

"the artist feels at home in the whole world, but Naomi Devil is more than just a citizen of the world who is at home everywhere : She is a transforming artist who always redefines her environment and herself. Hurry comes from the devil, says an ancient Egyptian saying. Naomi Devil knows no rest. She is a time traveler of virtual reality, a brave experimenter, a skilled futurist. Her studio is a humorous, ironic - nomen est omen - devilish experimenting workshop of new possibilities in painting. " Opening speech by Anzelm Bárány, Director of Collegium Hungaricum

 

 

Naomi Devil

 

 


"Sajátos látásmódja, mellyel a fiatalokra, a fiatalok közösségére és kultúrájára, valamint az információs korra tekint, s melyet műveiben elénk tár, olyan új szemszöget nyit mindannyiunk számára jól ismert jelenségekre, hogy ezek sajátosságát szokásos kontextusukból kiragadva friss fényben látjuk." Olivia Harrer, Pro Arts Magazin

 


"Nem történeteket mesélnek a figurái, nem is mennek le a mélybe, mint az absztrakt módon gondolkodó figurális festők nagyjaitól megszokhattuk, hanem repdesnek a szélben, Naomi játékos, kislányosan érett és éretlen szellemét követve." Antal István Juszuf megnyitóbeszéde

 


"Hajlékony ecsetkezelés, tökéletes kompozíciók, karakteres színvilág, és mindehhez még hozzájön a profi marketing: eladható név, logószerű aláírás." Rieder Gábor, Artportal

 


"Nagyméretű vásznakon életnagyságú figurák és erős, sőt harsány színek. Szinte harsog az üzenetük. Ezeknek a lélegzetelállító képeknek alkotója egy fiatal hölgy, akinek törékenyen filigrán termete fordított arányban áll művészetének súlyával." Astrid Killinger, Marbacher Zeitung

 


"Fiatal kora ellenére képes kívülről szemlélni a külvilágot, látásmódja jóval túlmutat kortársain. Munkái során nem csak az egyén személyiségi problematikája, aspektusa fogalmazódik meg, hanem új személyiségi-, társadalmi felfogásokat, értékrendeket is kreál." Kigyós Fruzsina megnyitóbeszéde

 


"Szarkasztikus képi világa egyszer elgondolkodtat, máskor megnevettet. Minden jelenetben felbukkan egy-egy intelligensen kinyilatkoztatott vélemény, illetve a művész őszinte, tájékozott és őrült stílusa, melyekkel magához láncol minket." Varga Dorottya, IBS müvészeti manager

 


"Az aranykort idéző festési módja és tárgya ikonikus és merész túllépés is a hagyományhoz képest. Deheroizálja hőseit, akiknek isteni és emberi méltósága átragyog a képeken, de valami fricska, ficam mindig található ebben a sejtelmes világban." Abafáy-Deák Csillag, Irodalmi Centrifuga

 


"Naomi Devil falakat tör át, és egybebont múltat és jelent. Egymásba ötvözi őket, elválaszthatatlanok. A művész lefokoz, földön jár, égbe tekint, nem menti saját lelkét, ördöggé lesz, ha kell." Kölüs Lajos, Irodalmi Centrifuga

 


"Noémi merészen, határokat feszegetve vegyíti egymással a klasszikus festmények képi világát napjaink popkulturális elemeivel, és teszi mindezt – művésznevéhez híven – ördögi módon." P. Szabó Dénes újságíró megnyitóbeszéde

 


"A szem elsőre nem képes átfogni a festmény minden részletét, be kell hogy barangolja a képmezőt. Mert az ördög a részletekben bújik meg, a legjobb értelemben is." Rockenbauer Zoltán kurátor katalógus ajánlója

 


"Naomi Devil festészete bennem összekapcsolódik a Vogue kifinomult világával. Sajátos képi kultúrája, technikai tudása és felvillanyozó színpalettája olyan izgalmas élmény, mint amit a kortárs divatfotó tud előhívni." Hangyál Judit, Mücsarnok Blog

 


"Egy művész belakja a világot, de Naomi Devil több mint egyszerű világpolgár, aki mindenütt otthon van: Átváltozó művész, aki mindig újabb és újabb kontextusba varázsolja környezetét és saját magát.
A sietség az ördögtől származik — állítja egy ősi egyiptomi mondás. Naomi Devil nem ismer nyugalmat. A virtuális valóság időutazója, bátor kísérletező, rátermett jövőkutató. Műterme humoros, ironikus— nomen est omen — ördögi kísérletező műhelye a festészet új lehetőségeinek." Bárány Anzelm, Collegium Hungaricum igazgatójának megnyitóbeszéde